Programma .

In programma 5 is geen sprake van voorstellen nieuw beleid.
Op 22 februari 2018 is door de raad het sportbeleidsplan 2018-2021 vastgesteld. Daarnaast is er een addendum met betrekking tot de cultuurnota aangenomen op 30 maart 2017. De financiële voorstellen over deze onderwerpen zijn inmiddels aangenomen.