Programma .

In programma 4 is geen sprake van voorstellen nieuw beleid.
In 2017 is gestart met bestuurlijk onderwijsoverleg (LEA overleg genoemd) tussen onderwijspartners en de gemeente Dronten. Eventuele financiële consequenties worden meegenomen bij de komende beleidsvoorstellen over dit onderwerp.