Kadernota 2019 - Ambities en wensen

2019

2020

2021

2022

Categorie

Collegelid

Team

Programma 0

2019

2020

2021

2022

Categorie

Collegelid

Team

0.4

S

Welkom nieuwe inwoners

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

C1

A.B.L. de Jonge

Bedrijfsvoering

0.4

S

0,35 fte Ondersteuning citymarketing SEA-groep Wervingskracht

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

C1

A.B.L. de Jonge

Bedrijfsvoering

0.4

S

1 fte formatieuitbreiding Inkoopadviseur

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

C1

A. van Amerongen

Bedrijfsvoering

0.4

S

0,2 fte formatieuitbreiding Inkoop- en contractbeheerder

-12.200

-12.200

-12.200

-12.200

C1

A. van Amerongen

Bedrijfsvoering

0.4

S

Licentiekosten zaaksysteem

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

C1

A. van Amerongen

Bedrijfsvoering

0.4

S

Beheer Enterprise Service Bus (= ESB)

-24.000

-24.000

-24.000

-24.000

B2

A. van Amerongen

Bedrijfsvoering

0.4

S

Financiële effecten aanbesteding ICT-beheer (technisch- en werkplekbeheer)

0

0

0

0

C1

A. van Amerongen

Bedrijfsvoering

0.4

I

Financiële effecten aanbesteding ICT-beheer (transitiekosten)

0

0

0

0

C1

A. van Amerongen

Bedrijfsvoering

0.4

S

0,3 fte Pas van Dronten

-26.000

-26.000

-26.000

-26.000

C1

A. van Amerongen

Bedrijfsvoering

0.4

S

Licentiekosten Pas van Dronten

-21.500

-21.500

-21.500

-21.500

C1

A. van Amerongen

Bedrijfsvoering

0.7

S

Uitkomst Maartcirculaire 2018

889.000

1.962.000

2.827.000

3.899.000

C1

A. van Amerongen

Bedrijfsvoering

0.7

S

Stelpost IBP

-1.000.000

-1.500.000

-1.500.000

-2.000.000

C1

A. van Amerongen

Bedrijfsvoering

0.8

S

Stelpost afoming Begroting

250.000

250.000

250.000

250.000

C1

A. van Amerongen

Bedrijfsvoering

Subtotaal Programma 0

-119.700

453.300

1.318.300

1.890.300

Programma 1

2019

2020

2021

2022

Categorie

Collegelid

Team

1.1

S

Financiële effecten ontwerpprogrammabegroting 2019-2022 VRF

-76.000

-76.000

-76.000

-76.000

C2

A.B.L. de Jonge

VHV

1.2

S

1 fte Integrale veiligheid

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

C1

A.B.L. de Jonge

VHV

1.2

S

Dekking vanuit huidige formatie

80.000

80.000

80.000

80.000

C1

A.B.L. de Jonge

VHV

Subtotaal Programma 1

-76.000

-76.000

-76.000

-76.000

Programma 2

2019

2020

2021

2022

Categorie

Collegelid

Team

2.1

I

Onderzoeksbudget brug De Noord-De Oeverloper

-30.000

0

0

0

A2

P. van Bergen

Gebiedsontwikkeling

2.1

I

Onderzoeksbudget Reconstructie De Oost

-44.000

0

0

0

A2

P. van Bergen

Gebiedsontwikkeling

2.1

S

Calamiteitenroute evenementen Spijkweg

-10.000

-15.000

-15.000

-15.000

A2

P. van Bergen

Gebiedsontwikkeling

Subtotaal Programma 2

-84.000

-15.000

-15.000

-15.000

Programma 3

2019

2020

2021

2022

Categorie

Collegelid

Team

3.1

I

Vitale centra Biddinghuizen, Dronten-Zuid en Swifterbant

-75.000

0

0

0

A2

A.B.L. de Jonge

Gebiedsontwikkeling

3.1

I

1 fte Inhuur Acquisiteur

-100.000

-100.000

p.m.

p.m.

C1

A.B.L. de Jonge

Gebiedsontwikkeling

3.1

I

0,5 fte formatieuitbreiding Accountmanager/subsidiecoördinator

-40.000

-40.000

p.m.

p.m.

C1

A.B.L. de Jonge

Gebiedsontwikkeling

3.1

S

1 fte formatieuitbreiding Beleidsmedewerker economie

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

C1

A.B.L. de Jonge

Gebiedsontwikkeling

3.1

S

Werkbudget voor vrijetijdseconomie

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

A2

A.B.L. de Jonge

Gebiedsontwikkeling

3.1

I

Werkbudget voor marketingdoeleinden Agrofood en Floriade

-50.000

-50.000

-50.000

0

A2

A.B.L. de Jonge

Gebiedsontwikkeling

3.1

I

Tijdelijke inhuur voor aanjagen/stimuleren van projecten uit gebiedsagenda

-50.000

-50.000

0

0

C1

A.B.L. de Jonge

Gebiedsontwikkeling

Subtotaal Programma 3

-420.000

-345.000

-155.000

-105.000

Programma 4

2019

2020

2021

2022

Categorie

Collegelid

Team

Subtotaal Programma 4

0

0

0

0

Programma 5

2019

2020

2021

2022

Categorie

Collegelid

Team

Subtotaal Programma 5

0

0

0

0

Programma 6

2019

2020

2021

2022

Categorie

Collegelid

Team

6.72

S

Tekorten Jeugd, in afwachting van evaluatie Sociaal Domein

-2.900.000

-1.900.000

-1.000.000

-800.000

B2

P. van Bergen

Jeugd

6.4

S

Ondernemingsplan IMpact

-160.000

-160.000

-160.000

-160.000

B2

P. van Bergen

Participatie

6.4

I

Veranderplan IMpact

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

B2

P. van Bergen

Participatie

Subtotaal Programma 6

-3.060.000

-2.060.000

-1.160.000

-960.000

Programma 7

2019

2020

2021

2022

Categorie

Collegelid

Team

7.4

S

Financiële effecten meerjarige ontwerpbegroting 2019-2022 OFGV

-26.000

-26.000

-26.000

-26.000

C2

A.B.L. de Jonge

VHV

Subtotaal Programma 7

-26.000

-26.000

-26.000

-26.000

Programma 8

2019

2020

2021

2022

Categorie

Collegelid

Team

8.2

S

1 fte formatieuitbreiding Juridisch ondersteuner Grondexploitatie

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

C1

A. van Amerongen

Gebiedsontwikkeling

8.2

S

Dekking grondexploitatie

80.000

80.000

80.000

80.000

C1

A. van Amerongen

Gebiedsontwikkeling

8.3

S

0,67 fte formatieuitbreiding Beleidsondersteuner uitvoeringsagenda Wonen

-53.333

-53.333

-53.333

-53.333

C1

P. van Bergen

Gebiedsontwikkeling

Subtotaal Programma 8

-53.333

-53.333

-53.333

-53.333

Totaal Kadernota 2019 - Ambities en wensen

- 3.839.033

- 2.122.033

- 167.033

654.967

WENSEN

0.4

S

1 fte Regisseur Dienstverlening en Zaakgericht werken

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

C1

P. van Bergen

Publiekszaken

2.1

S

1 fte formatieuitbreiding Toezichthouder Civiel Techniek

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

C1

A. van Amerongen

Gebiedsontwikkeling

5.7

S

1 fte formatieuitbreiding Specialist groentechnisch beheerder

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

C1

A. van Amerongen

Groen technisch beheer

Tabel Kadernota 2019 - Structureel financieel perspectief 2019-2022

Kadernota 2019

2019

2020

2021

2022

Stand na vaststellen Begroting 2018/ Slotrapportage 2017

-381.811

-937.652

612.111

638.111

Waarvan incidentele lasten

1.170.000

1.647.000

26.000

0

Stand structureel begrotingsresultaat na Slotrapportage 2017

788.189

709.348

638.111

638.111

Vastgestelde raadsbesluiten na Slotrapportage 2017:

- Amendementen Programmabegroting 2018

104.600

22.866

36.133

126.133

- Klimaatbeleidsplan

-205.000

-205.000

-205.000

-205.000

- Openbare verlichting

475.554

429.818

456.845

456.845

- Sportbeleid 2018-2021

-47.000

-47.000

-47.000

-47.000

- MFG2 Biddinghuizen

-32.693

-12.179

-14.237

-14.237

Waarvan incidentele lasten

150.000

230.000

215.000

125.000

Stand structureel begrotingsresultaat na Slotrapportage 2017 + besluitvorming (Dec 17-Mrt 18)

1.233.650

1.127.853

1.079.852

1.079.852

Kadernota 2019

A. Beleidsvoornemens

1. Collegeprogramma 2014-2018

0

0

0

0

2. Nieuw beleid, overig

-234.000

-90.000

-90.000

-40.000

B. Wettelijke verplichtingen

1. Autonome ontwikkelingen, niet beïnvloedbaar

0

0

0

0

2. Autonome ontwikkelingen, deels beïnvloedbaar, wettelijke verplichtingen opgelegd door overheid

-3.084.000

-2.084.000

-1.184.000

-984.000

C. Bedrijfsvoering

1. Gemeente Dronten

-419.033

153.967

1.208.967

1.780.967

2. Verbonden partijen (alleen financiële ontwikkelingen)

-102.000

-102.000

-102.000

-102.000

D. Technische wijzigingen

0

0

0

0

Waarvan incidentele lasten

389.000

240.000

50.000

0

Stand structureel begrotingsresultaat na vaststelling Kadernota 2019

-2.216.383

-754.180

962.819

1.734.819

Onttrekking uit (nieuw te vormen) reserve Sociaal Domein (SD)

2.900.000

1.900.000

0

0

Stand na vaststelling kadernota 2019, inclusief onttrekking reserve SD

683.617

1.145.820

962.819

1.734.819