Formatieuitbreiding beleidsmedewerker (junior) wonen (€ 53.333 structureel)

Onze ruimtelijke ambitie heeft al langere tijd ook gevolgen voor het taakonderdeel wonen. Met de huidige formatie zijn we onvoldoende in staat om slagen te maken in bijvoorbeeld de uitvoeringsagenda van de Woonvisie. De afgelopen jaren investeerden we daarnaast stevig in het proces en de inhoud van de prestatieafspraken met OFW.
Ook aan die prestatieafspraken is een uitvoeringsagenda gekoppeld. Beide uitvoeringsagenda’s zijn structureel van aard en zullen steeds worden bijgesteld. De aard van de werkzaamheden lenen zich uitstekend voor een invulling op junior niveau.

Financieel effect per onderwerp

2019

2020

2021

2022

0,67 fte formatieuitbreiding beleidsmedewerker (junior) wonen

-53.333

-53.333

-53.333

-53.333