1 fte Medewerker (junior) juridisch Grondzaken (€ 80.000 structureel)

De senior juridisch (beleids)medewerker heeft onvoldoende mogelijkheden om een aantal werkzaamheden van zich af te organiseren. Het niveauverschil tussen deze functie en de eerstvolgende (administratief medewerker) is te groot. Gelet op de continue druk vanuit o.a. de projecten (woningbouw en bedrijfskavels) knelt de werkvoorraad al geruime tijd.
Er wordt al langere tijd een externe juridische medewerker ingehuurd om de werkvoorraad beheersbaar te houden, ons onderliggende instrumentarium (basisovereenkomsten e.d.) actueel te houden en deel te nemen aan de onderhandelingen met ontwikkelende partijen. Gelet op onze ruimtelijke ambitie en de juridische risico’s die we als gemeente lopen is het opportuun om deze functie structureel in te vullen.

Financieel effect per onderwerp

2019

2020

2021

2022

1 fte Medewerker (junior) juridisch Grondzaken

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

Dekking Grondexploitatie

80.000

80.000

80.000

80.000