Ontwerpbegroting 2019 Omgevingsdienst Flevoland (OFGV) (€ 26.000 structureel)

De omschrijving van het basistakenpakket in de wet VTH is van invloed op de taken die deelnemende partijen door de OFGV laten uitvoeren volgens de kostprijssystematiek (KPS). Het begrotingstotaal in 2019 wordt verhoogd met loon- en prijsindexatie.
Aanvullend voert de OFGV met ingang van 2017 asbesttaken voor de gemeente Dronten uit.

Financieel effect per onderwerp

2019

2020

2021

2022

Basis voor de geïndexeerde begroting 2019 is de begroting 2018 met volledig doorgevoerde kostprijssystematiek.

 -26.000

-26.000

-26.000

-26.000