Stelpost onderuitputting begroting tbv personeel en organisatie (€ 250.000 structureel)

Vanuit de Jaarstukken 2017 zal een analyse worden gemaakt naar de onderuitputting van alle budgetten waar afgelopen 3 jaar een overschot op is gebleken. Indien de overschotten een structureel karakter hebben, ramen we die budgetten af tot een afdoende niveau. Deze ruimte kan mogelijk aangewend worden voor diverse knelpunten en ontwikkelingen op het vlak van personeel en organisatie. Bij de opstelling van de begroting 2019 zal dit worden meegenomen.

Financieel effect per onderwerp

2019

2020

2021

2022

Stelpost onderuitputting begroting tbv personeel en organisatie

250.000

250.000

250.000

250.000